LiForte is loading...
Tuyển 05 lập trình viên Android

May 30, 2018

HR Group - Liforte VN

Tuyển 05 lập trình viên Android
Công ty cổ phần Liforte Việt Nam cần tuyển 05 lập trình viên Android. [...]
Read more
Tuyển dụng nhân viên lập trình tháng 08/2016

Aug 22, 2016

Ban tuyển dụng - Liforte VN

Tuyển dụng nhân viên lập trình tháng 08/2016
Nhằm đáp ứng kế hoạch nghiên cứu phát triển mở rộng và bổ sung nhân sự cho các dự án Start-Up mới chúng tôi cần tuyển các kỹ sư phần mềm cho các vị trí sau: Lập trình ứng dụng trên nền tảng Android, Cross-flatform, Lập trình Website, Backend, Server API [...]
Read more
calendar

About the blog

Follow Liforte for the latest news and updates in Web Design, E-Commerce, Mobile Applications and Digital Marketing.

Recent Posts

CATEGORIES